HOTLINE

0944 673 189

Đối tác

QUẢ ĐẬP BMK3, BMK4, BMK5

 

CÔNG TY LẠC HỒNG chuyên cung cấp QUẢ ĐẬP BMK3, BMK4, BMK5, MŨI KHOAN BMK3-76MM, MŨI KHOAN ĐÁ BMK5-110MM loại bi hình đầu đạn, CẦN KHOAN BMK5, MŨI KHOAN ĐÁ VÀ BÚA KHOAN CHO CÁC MÁY KHOAN KAISHAN như: KQD100, KQD70, KY100, KY120, KY125, KY130:

1. Mũi khoan đập đáy đường kính khoan: 76mm, 90mm, 105mm, 115mm, 130mm, 152mm, 185mm.

2. Búa khoan đường kinh 76mm, 90mm, 102mm, 115mm, 130mm….

 

intalk.eu - This website is for sale! - intalk Resources and Information.